kısa bilgiler.doc

PNG
PNG, “Taşınabilir Ağ Grafiği” anlamındaki (Portable Network Graphics) ‘in kısaltmasıdır ve kayıpsız sıkıştırarak görüntü saklamak için kullanılan bir saklama biçimidir. PNG biçiminde paletli ya da gerçek renkte görüntüler seçimlik bir saydamlık kanalıyla saklanabilir.

Halihazırda GIF gibi kabul edilebilir başarımda ve yaygın bir kayıpsız sıkıştırma algoritması varken PNG’nin geliştirilmesini motive eden şey, Unisys’in GIF’de kullanılan LZW algoritması üstündeki patent hakkının ihlallerini takip edeceğini duyurması oldu. Gelişen ve yaygınlaşan donanım teknolojisiyle beraber GIF biçimi yetersiz kalmaya da başlamıştı. PNG, bir W3C tavsiyesi olarak 1.0 sürümüyle 1 Temmuz 1996’da yayımlandı. 1.1 ve 1.2 sürümleriyle yeni genişletmeler tanımlandı ve 1.2 sürümü küçük değişikliklerle ISO/IEC 15948:2003 adıyla bir ISO standardı oldu. PNG’nin kabulü Unisys’in Ağustos 1999’da ticari olmayan veya özgür yazılım için telif ücretlerinden muaf LZW lisansını kaldırmasıyla daha da hızlandı.
GIF (graphics interchange format)- sıkıştırılmış görüntü formatına verilen ad
format for graphics files (Computers)

JPEG, Joint Photographic Experts Group (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) tarafından standartlaştırılmış bir sayısal görüntü kodlama biçimidir. Bu biçim, 1994 yılında ISO 10918-1 adıyla standartlaşmıştır. Jpeg Sıkıştırılmış görüntü formatıdır. 256 ve üzeri renklerde kaliteli sıkıştırmalar için tercih edilir.

FLA Adobe Flash#Related file formats and extensions .FLA, the Macromedia/Adobe Flash vector-graphics file format
WAV, İngilizce dalga anlamına gelen Wave kelimesinin ilk üç harfinin alınmasıyla oluşturulmuştur sayısal ortamda hiçbir sıkıştırma yöntemi uygulamadan ses saklama biçimidir.

Audio Interchange File Format (AIFF) is an audio file format standard used for storing sound data for personal computers and other electronic audio devices. The format was co-developed by Apple Computer in 1988 based on Electronic Arts’ Interchange File Format (IFF, widely used on Amiga systems) and is most commonly used on Apple Macintosh computer systems.

MP3 (okunuşu me-pe-üç), açılımı MPEG-1 Audio Layer III (Film Uzmanlar Grubu Ses Katmanı 3) olan sıkıştırılmış ses biçimi ve bu biçimde kaydedilen seslere verilen ad. Fraunhofer-Institute tarafından geliştirilmiştir. Sayısal hale getirilmiş sesler üzerinden insan kulağının duyamayacağı frekansların silinmesi yöntemine dayanır. Ses kalitesinde kayıp olmadan 1:12 oranına kadar sıkıştırmaya imkân tanır. MP3, MPEG-3 ile karıştırılmamalıdır. MPEG-x standartları MPEG grubu tarafından belirlenen, hem ses, hem de görüntüyle ilgili standartlardır. + MP3, MPEG-3 MP3 kelimesi, MPEG Layer 3’ün kısaltmasından oluşmuştur. (MPEG=Motion Pictures Experts Group). Yepyeni bir müzik formatıdır. Sıkıştırma algoritmaları geliştirilmeden önce bilgisayarlarda ses örnekleri wav, pcm, voc, au, snd gibi formatlarda saklanırdı. Bu formatlar sesi depolarken insan kulağının duyamayacağı ses frekanslarını da depolayarak dosyanın şişmesine yol açarlar. Bu formatlarda CD kalitesinde 3-5 dakikalık bir ses kaydının saklanabilmesi için 50 ila 70 megabayt arasında bir sabit disk alanı gerekmektedir. MP3 sıkıştırma formatı tüm basitliğiyle internette yaygınlaşmaya başladığında kimse sonradan olacaklardan haberdar değildi. Başlangıçta CD kalitesinde müzik dosyalarının sabit disklerde eskiye nazaran 16’da 1 oranında sıkıştırılarak daha az yer kaplar hale getirmesiyle yaygınlaştı. Tüm internet kullanıcıları kendi evlerinde ve ofislerinde bu sıkıştırma algoritmasını kullanan sıkıştırıcı yazılımlar kullanarak CD’lerini, kasetlerini MP3 formatına dönüştürdü.

Hareketli Görüntü Uzmanları Birliği (Moving Picture Experts Group; MPEG), ISO/IEC’nin sayısal olarak kodlanmış ses ve görüntü temsili için standart geliştirmekten sorumlu çalışma birliğidir.
MOV Assembler (Programlama Dili) MOV işlevi.
QuickTime dosya biçimi *.mov. QuickTime çeşitli biçimlerdeki sayısal görüntü, ses, yazı, animasyon, müzik, resim dosyalarını işleyen, Apple Computer tarafından geliştirilen bir çoklu ortam teknolojisidir. Genel sanının aksine QuickTime sade bir oynatıcı olmaktan öte, bir çokluortam mimarisidir. Yeni içerik yaratma (planlanmış içeriğin elde edilmesi, kaydedilmesi), üretim (içeriğin dağıtılabilecek hale getirilmesi) ve dağıtım özelliklerine sahiptir. Bu süreçler kapsamında QuickTime’dan gerçek zamanlı yakalama, montaj, içe-dışa aktarma, sıkıştırma, son hazırlık, dağıtım, yayın ve ortam dosyalarını oynatma için yararlanılır. Özetle profesyonel üretime yönelik bir teknolojidir, son kullancıların bildiği şekli QuickTime Player adıyla bilinen oynatıcıdır.
SWFThe file format SWF, is an acronym for “Small Web Format”. It is a partially open repository for multimedia and vector graphics, originating with FutureWave Software, then transferred to Macromedia, and then coming under the control of Adobe. Intended to be small enough for publication on the web, SWF files can contain animations or applets of varying degrees of interactivity and function.

Pad pamukla doldurmak, keçe ile kaplamak, şişirmek, ped koymak

prompt yönlendirmek, harekete geçirmek, teşvik etmek, sufle etmek, suflörlük yapmak

Cascading Style Sheets (Türkçede Stil şablonları) yani bilinen kısa adıyla CSS, HTML’e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisidir.
İnternet sayfaları için genelgeçer şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, bağımsız olarak harflerin stilini; yani renk, yazı tipi, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki esnekliktir.
Bir web sayfası içerisinde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç yazı tip kullanılır ve bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfalarında ortak olarak kullanılabilir. Bu şekilde, sayfaların hafızadaki boyutu epey küçüldüğü gibi, güncelleme yapmak da kolaylaşır.
attribute özellik, nitelik, sıfat, araz; sembol, simge
ASP (Active Server Pages)
(Internet) scripting environment that enables programmers to combine HTML and reuseable ActiveX components with scripts to create dynamic Web pages (designed for use on Microsoft Web servers)

VBScript, Microsoft’un geliştirdiği, istemci ve sunucu tarafında çalıştırılabilen güçlü bir dildir. Bu script daha ziyade ASP sayfalarında kullanılır.
deneme== Örnek Kodlar == Aşağıdaki kodu bir text editörü yardımı ile bilgisayarınıza “.vbs” formatlı olarak kaydedip çalıştırdığınızda ekrana mesaj kutusu içinde “Merhaba Dünya!” yazısı çıkacaktır.
msgbox(“Merhaba Dünya!”)

ASP.NET
ASP.NET, Microsoft tarafından pazarlanan bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı’nın (framework) parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.

ASP.NET
ASP.NET is a web application framework developed and marketed by Microsoft to allow programmers to build dynamic web sites, web applications and web services. It was first released in January 2002 with version 1.0 of the .NET Framework, and is the successor to Microsoft’s Active Server Pages (ASP) technology. ASP.NET is built on the Common Language Runtime (CLR), allowing programmers to write ASP.NET code using any supported .NET language. The ASP.NET SOAP extension framework allows ASP.NET components to process SOAP messages.
ColdFusion
ColdFusion bir programlama dilidir. Daha çok web tabanlı uygulamalar yazmakta kullanılır. JJ Allaire ve kardeşi Jeremy Allaire tarafından geliştirilen ColdFusion, sonradan Macromedia ile Allaire firmalarının birleşmesi sonucu Macromedia bünyesine katılmıştır. Ve… 2006 yılına gelindiğinde; Adobe, Macromedia’yı bünyesine kattığı için, artık “Adobe ColdFusion” olarak anılmalıdır. Türkiye dağıtıcısı Bilkom, artık Adobe’nin de dağıtıcılığını yapacaktır.
ColdFusion gelişmiş web programcılarının kullandığı bir programlama dilidir. MySQL, PostgreSQL, Oracle , MS SQL, DB2 ,Ms Access, dBASE, FoxPro ve Paradox veritabanlarıyla uyumlu olarak çalışabilir… Allaire ve Macromedia bünyesinden sonra Adobe firması tarafından satın alınıp geliştirilmeye devam edilmektedir. ColdFusion ColdFusion is a commercial rapid application development platform invented by Jeremy and JJ Allaire in 1995. Originally designed to make it easier to connect simple HTML pages to a database, by version 2 it had become a full platform that included an IDE in addition to a full Scripting Language. Current versions of ColdFusion, sold by Adobe Systems, include advanced features for enterprise integration and development of rich internet applications.

HTML -Zengin Metin İşaret Dili (İngilizce Hyper Text Markup Language, ks. HTML) günümüzde İnternet üzerinde veri paylaşımı için kullanılan en yaygın metin tabanlı dildir. HTML, Bir programlama dili olarak tabir edilemez. Zira HTML kodlarıyla, kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların internet tarayıcı yazılımlar tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir.

JavaServer Pages (JSP) is a Java technology that helps software developers serve dynamically generated web pages based on HTML, XML, or other document types. Released in 1999 as Sun’s answer to ASP and PHP, JSP was designed to address the perception that the Java programming environment didn’t provide developers with enough support for the Web.

PHP, başta sunucu taraflı uygulamalar geliştirme amacıyla kullanılmakta olan bir programlama dilidir. PHP, “PHP: Hypertext Preprocessor” anlamına gelen özyineli bir tanımdır. Eski haliyle Personal Home Pages olan PHP, 1993 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlamıştır. Daha çok dinamik web içeriği oluşturmak için kullanılan PHP, son zamanlarda IBM, Oracle ve Zend’in girişimleriyle kurumsal yazılım geliştirme platformu haline getirmeye çalışılmaktadır. 2006 senesinin Kasım ayı itibarıyla tüm dünya çapında 25 milyondan daha fazla alanda kullanılmakta ve bu sayı giderek artmaktadır. Şu anki sayıyı http://php.net/usage.php bağlantısından takip edebilirsiniz.

XSLT, XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.
XSLT XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) is a declarative, XML-based language used for the transformation of XML documents into other XML documents. The original document is not changed; rather, a new document is created based on the content of an existing one. The new document may be serialized (output) by the processor in standard XML syntax or in another format, such as HTML or plain text. XSLT is often used to convert XML data into HTML or XHTML documents for display as a web page: the transformation may happen dynamically either on the client or on the server, or it may be done as part of the publishing process. It is also used to create output for printing or direct video display, typically by transforming the original XML into XSL Formatting Objects to create formatted output which can then be converted to a variety of formats, a few of which are PDF, PostScript, AWT and PNG. XSLT is also used to translate XML messages between different XML schemas, or to make changes to documents within the scope of a single schema, for example by removing the parts of a message that are not needed.

ActionScript
ActionScript, Flash geliştiricilerinin sunum seviyesi mantığını tasarlamak için kullandıkları bir betik dilidir. Actionscript ECMAscript üzerine inşa edilmiştir, ECMAscript JavaScript’in esasını oluşturduğu için birçok geliştirici için Actionscript’i anlamak kolaydır. Actionscript Flash içerik yazarlığı esnasında kullanılan özel aksiyonları destekleyen bazı ek ECMAscript özellikleri de içermektedir

ActionScript is a scripting language developed by Adobe. It is a dialect of ECMAScript (meaning it has the same syntax and semantics of the more widely known JavaScript), and is used primarily for the development of websites and software targeting the Adobe Flash Player platform, used on Web pages in the form of embedded SWF files. Originally developed by Macromedia, the trademark in the language is now owned by Adobe (which acquired Macromedia in 2005), though the language itself is “open source” in the sense that its specification is offered free of charge]and both an open source compiler (as part of Adobe Flex) and open source virtual machine (Mozilla Tamarin) are available.

C# /see sharp/ An object-oriented language devised and promoted by Microsoft, intended to replace Java, which it strongly resembles.
EDML
EDML stands for Extension Data Markup Language. EDML is supported in Adobe Dreamweaver.

Java
C+ temeline dayanan basit , nesne yönelimli , güvenli , yuksek performanslı yorumlanmış, dağılmış , genel kullanım amaçlı yazılım diline verilen ad. Java internet üzerinde bağımsız olarak javauygulamalarının çalışmasına olanak veren bir yazılım dilimidir.
JavaScript
Netscape Navigator 2.0 ile birlikte Brendan Eich tarafından geliştirilen ve önceleri Mocha daha sonra LiveScript olarak adlandırılan ve en sonunda şu anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci taraflı (client-side) yorumlanan (interpreted) bir dildir. Aralık 1995 tarihinde, C dilinin tarayıcılara uyarlanmış hali diyebileceğimiz JavaScript piyasaya sürüldü. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılmaktadır
Visual Basic
Visual Basic, Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, olay yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir.
VBScript
VBScript, Microsoft’un geliştirdiği, istemci ve sunucu tarafında çalıştırılabilen güçlü bir dildir. Bu script daha ziyade ASP sayfalarında kullanılır.
deneme== Örnek Kodlar == Aşağıdaki kodu bir text editörü yardımı ile bilgisayarınıza “.vbs” formatlı olarak kaydedip çalıştırdığınızda ekrana mesaj kutusu içinde “Merhaba Dünya!” yazısı çıkacaktır.
msgbox(“Merhaba Dünya!”)

WML (Wireless Markup Language)
(Computers) XML-based markup language formulated to specify the content and user interfaces of narrowband wireless apparatuses

Genişletilebilir işaretleme dili
Genişletilebilir İşaretleme Dili ( XML; eXtensible Markup Language), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML’in basitleştirilmiş bir alt kümesidir.

Unicode (Evrensel Kod) Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır. Evrensel Karakter Seti (UCS) olarak bilinen ISO/IEC 10646 standardı ise, her iki organizasyonun işbirliği ile aynı sayısal karşılıkları taşımaktadır. Bu set,
Unicode n. code of 16 bits for representing characters on a computer (similar to ASCII, but includes a very large number of characters and enables use of every alphabet for all languages in the world)

Cyrillic s. İslav alfabesi ile yazılmış olan, İslav alfabesi ile ilgili

nest yuva yapmak, yuvaya yerleşmek, iç içe koymak

ColdFusion Markup Language, more commonly known as CFML, is the scripting language used by Adobe ColdFusion, BlueDragon and Railo, as well as other CFML server engines. The CFML language is guided by the

Outline ana hat, iskelet, dış çizgi, kontur, taslak, özet

encode şifrelemek, kodlamak

transitional geçisken

debug
tamir etmek; onarmak; dinleme cihazlarından arındırmak

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) is a declarative, XML-based language used for the transformation of XML documents into other XML documents. The original document is not changed; rather, a new document is created based on the content of an existing one. The new document may be serialized (output) by the processor in standard XML syntax or in another format, such as HTML or plain text. XSLT is often used to convert XML data into HTML or XHTML documents for display as a web page: the transformation may happen dynamically either on the client or on the server, or it may be done as part of the publishing process. It is also used to create output for printing or direct video display, typically by transforming the original XML into XSL Formatting Objects to create formatted output which can then be converted to a variety of formats, a few of which are PDF, PostScript, AWT and PNG. XSLT is also used to translate XML messages between different XML schemas, or to make changes to documents within the scope of a single schema, for example by removing the parts of a message that are not needed.
XSLT XML tabanlı, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan bir dildir. Orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlar.

Parent ebeveyn s. ana, esas, kaynak, temel

Frame çerçevelemek, kurmak, düzenlemek, ifade etmek, uydurmak, iş çevirmek, çamur atmak, komplo kurmak çerçeve, çatı, şasi, iskelet, beden, yapı, yaradılış, kare (film, çizgi roman), sera, tezgâh, arka plân
GOOGLE ANALYTICS KULLANIM ŞARTLARI
Aşağıda sizinle (şahsınızla veya tarafınızca yetkili bir çalışan veya temsilci sıfatıyla temsil edilen bir tüzel kişiyle) (“Siz” ve “Sizin” ibaresi de buna göre yorumlanacaktır) Google Inc., (“Google”) arasında Google Analytics hizmetinin (“Hizmet”) kullanımına ilişkin uygulanacak hüküm ve şartlar yer almaktadır. Lütfen bunları dikkatlice okuyunuz. “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAMAK SURETİYLE BU HÜKÜM VE ŞARTLARIN TÜMÜ (“SÖZLEŞME”) İLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ.
1. TANIMLAR
Aşağıdaki terimler işbu Sözleşmede aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:
“Hesap” Hizmete ilişkin olarak sizin faturalama hesabınızı ifade eder. Tek bir Siteye bağlanan tüm Profiller söz konusu Siteye ilişkin Hizmet ücretinin belirlenmesinden önce Sayfa Görünümlerini bir araya getireceklerdir;
“Müşteri Verisi” GATK kullanılarak toplanan, daha sonra Sunuculara gönderilen ve İşleme Yazılımı tarafından incelenen web sitenizin ziyaretçilerinin özellikleri ve faaliyetlerine ilişkin verileri ifade eder;
“Dokümantasyon” online olarak veya sair şekilde mevcut olan kayıtlar da dahil olmak üzere Google tarafından Hizmetle birlikte kullanmanız için Size sunulan kişiye özel ek ve yardımcı belgeleri ifade eder;
“GATK” Müşteri Verisi toplama amacıyla Google tarafından sunulan ve sizin bir web sayfasına yüklediğiniz kişiye özel Google Analytics takip kodunu (toplu halde ”GATK”) ve buna ilişkin size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve geliştirmeleri ifade eder;
“Sayfa Görünümü” Hizmet kullanımı için ölçüm birimidir. Sayfa Görünümü bir ziyaretçi tarafından erişilen bir web sayfasında GATK çalıştırıldığında kullanılır ve bir Profilin bir parçası olarak işlenir. Web sayfasındaki her GATK oluşumu için ve bu web sayfası için GATK’den bilgi alan her Profil için bir Sayfa Görünümü oluşacaktır;
“Taraf” işbu Sözleşmenin bir tarafını ifade etmektedir ve Size ya da bağlam gerektirirse Google’ye işaret edecektir. “Taraflar” toplu halde Google’yi ve Sizi ifade etmektedir;
“İşleme Yazılımı” Sunucularda Google tarafından barındırılan, Müşteri Verisini inceleyen ve Raporlar oluşturan özel Google Analytics yazılımı ve buna ilişkin tüm geliştirmeleri ifade eder;
“Profil” belli bir Raporda yer alacak veya yer almayacak bilgileri belirleyen ayarları ifade eder. Örneğin, bir Profil bir web sitesinin küçük bir bölümünü tek bir Rapor olarak görüntülemek için oluşturulmuş olabilir. Tek bir Site altında oluşturulmuş birden fazla Profil olabilir;
“Rapor” tek bir Profil için http://google.com/analytics adresinde (veya muhtelif zamanlarda Google tarafından sağlanan başka bir URL’de) gösterilen sonuç analizidir. Bir Raporda yer alan tablo, grafik sayısı ve istatistik Hizmetin versiyonuna göre değişiklik gösterir;
“Bölüm” işbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ifade eder;
“Sunucular” Google (veya onun yüzde yüz iştirakleri) tarafından kontrol edilen ve İşleme Yazılımı ve Müşteri Verisinin saklandığı sunucuları ifade eder;
“Site” bir Hesaba bağlı olan aynı GATK’yi kullanan bir web sayfası grubunu ifade eder. Her Site, içerisindeki tüm sayfaları ölçen bir varsayılan Profilden oluşur. Bir Sitedeki alt kısımları daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için o Site altında ilave Profiller oluşturulabilir; ve
“Yazılım” GATK ve İşleme Yazılımı’nı ifade eder.
2. ÜCRETLER VE HİZMETLER
2.1 Aşağıda yer alan 15. Bölümün hükümlerine tabi olarak, Hizmet (a) her hesap için aylık en fazla beş milyon (5,000,000) olan maksimum sayfa görünümü limitine kadar ücretsiz olarak sağlanır; veya (b) Google nezdinde (sadece Google’ın takdirine göre belirlenen) itibarlı aktif bir AdWords kampanyasına sahip olmanız durumunda maksimum sayfa görünümü limiti olmaksızın ücretsiz olarak sağlanır.
2.2 Google muhtelif zamanlarda, coğrafi verilerin ilave masrafları, arama motorlarından maliyet verisi alma veya Hizmet Raporlarına veri ilave edilmesi için üçüncü şahıs tedarikçiler tarafından Google’ye veya onun yüzde yüz iştiraklerine tahakkuk ettirilen diğer ücretler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet ücretlerini ve ödeme politikalarını değiştirebilir. Google Size ücretler ve ödeme politikalarındaki değişiklikleri http://www.google.com/analytics internet adresinde (veya Google tarafından muhtelif zamanlarda tayin edilebilecek başka bir URL’de) bildirecektir ve bu bildirimi takiben devam eden Hizmet kullanımınız bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
2.3 Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler Amerikan Doları üzerinden fiyatlandırılacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ödenmemiş herhangi bir bakiye derhal muaccel olacaktır ve Google tarafından yapılan tahsilat masrafları (avukat ücretleri dahil) bakiye borca eklenerek, uygulanabilir olduğu hallerde, kredi kartınızdan çekilecek veya AdWords hesabınıza ilişkin diğer bir faturalandırma sistemine eklenecektir.
3. ÜYE HESABI, PAROLASI VE GÜVENLİĞİ
3.1 Hizmete kaydolmanız için e-mail adresiniz (kullanıcı adı) ve parolanız dahil olmak üzere kayıt formunda istenen geçerli, tam ve doğru bilgileri Google’ye sağlayarak kayıt işlemini tamamlamanız gerekmektedir.
3.2 Google tarafından Size tahsis edilen parola ve kullanıcı adlarının gizliliğini korumanız gerekmektedir. Parolanızın veya Hesabınızın sizin tarafınızdan ve üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması konusunda sorumluluğu tamamen üzerinize alacaksınız. Parolanız veya Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden (kötüye kullanma dahil) sadece Siz sorumluluğunuz söz konusudur. Hesabınızın yetkisiz bir kullanımını ve bilginiz dahilindeki bir güvenlik ihlalini öğrendikten hemen sonra Google’a bildirmeyi kabul edersiniz. Google’ın (veya yüzde yüz iştirakinin) destek personeli Size teknik veya faturalandırma konularında yardım sunmak dahil Hizmete bakım yapmak veya Hizmeti geliştirmek için muhtelif zamanlarda Sizin parolanız altında Hizmette oturum açabilir. İşbu Sözleşme ile böyle bir erişimi kabul eder ve onaylarsınız.
4. MÜNHASIR OLMAYAN LİSANS
4.1 Google işbu Sözleşme ile sahip olduğunuz ve kontrol ettiğiniz bir veya daha fazla web sayfası için (toplu halde, “Web sitesi”) sadece Hizmeti kullanmak için gerekli olduğunda GATC’ı yüklemeniz, kopyalamanız ve kullanmanız için Size sınırlı, kabili rücu, münhasır olmayan, devredilemez (alt lisans verme hakkının olmaması) bir lisans verir. Google ayrıca http://www.google.com/analytics internet adresinde (veya Google tarafından muhtelif zamanlarda bu amaçla belirlenen başka bir URL’de) saklanan Raporlarınıza uzaktan erişim, onları görüntüleme ve indirme hakkı verir. GATC lisansınız ve Hizmet kullanımınız ve Hizmete erişiminiz (Yazılım, Dokümantasyon ve Raporlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Sizin işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına uymanıza bağlıdır.
4.2 (i) Yazılımı veya Dokümantasyonu çoğaltmayınız, değiştirmeyiniz, uyarlamayınız, dilini değiştirmeyiniz veya sair suretle bunların türevlerini yaratmayınız; (ii) uygulanabilir kanunlar böyle bir kısıtlamayı yasaklamadığı sürece Yazılımı ters mühendisliğe tabi tutmayınız, Yazılımı kaynak koduna dönüştürmeyiniz, tersine çevirmeyiniz veya Yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışmayınız; (iii) GATK, İşleme Yazılımı, Dokümantasyon veya Hizmete ilişkin hakları kiraya vermeyiniz, satmayınız, bu hakların alt lisansını vermeyiniz veya bu hakları sair suretle devretmeyiniz (veya bu sayıllanlardan bir tanesini yapmaya yönelik iradenizi beyan etmeyiniz); (iv) Yazılım üzerinde bulunan veya Hizmet içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarına ilişki herhangi bir uyarı ve etiketi kaldırmayınız; veya (v) Hizmetin veya Yazılımın çalışmasını engelleyen veya engellemeye çalışan bir cihazı, yazılımı veya program parçasını kullanmayınız, göndermeyiniz, iletmeyiniz veya görüntülemeyiniz ve yukarıda bahsi geçen bütün bu faaliyetlerin bir üçüncü şahsın tarafından yapmasına da izin vermeyiniz. Bölüm 4.3 uyarınca, Yazılımı, Hizmeti ve Raporları sadece kendi kullanımınız için kullanınız ve Yazılımı veya Hizmeti zaman paylaşımı, uygulama hizmet sağlayıcısı veya hizmet bürosu için kullanılabilir kılmayınız. Dokümantasyon, Yazılım, Hizmet ve Raporları kullanma ve bunlara erişim ile ilgili tüm uygulanabilir kanunlara ve düzenlemelere uyunuz (ve Yazılımın raporlama fonksiyonuna erişim sağladığınız üçüncü şahısların da uymasını sağlayınız.).
4.3 Üçüncü şahıslara Yazılıma erişim imkânı vermeniz mümkün değildir. Bununla birlikte, (riski tamamen size ait olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir erişim ücreti almaksızın ve ilgili üçüncü şahıslara verdiğiniz bilgilerden ve diğer materyallerden sorumlu olmaya devam etmeniz kaydıyla, üçüncü şahıslara (bir “Üçüncü Şahıs”) Yazılımın raporlama fonksiyonlarına erişim sağlamanız mümkündür.
4.4 Yukarıda verilen lisans ve Hizmeti kullanma hakkınız işbu Sözleşme şartlarına uyamamanız durumunda derhal sona erecek ve 14. Bölüm hükümleri uygulanacaktır.
5. GİZLİLİK
5.1 İşbu Sözleşme çerçevesinde, “Gizli Bilgi” bir Tarafın diğerine açıkladığı (doğrudan veya dolaylı olarak veya herhangi bir şekilde) ve “gizli” olduğu belirtilen veya niteliği itibariyle gizli olan ilgili tarafa özel bilgileri ve diğer bilgileri içermektedir. Bu tanıma halel gelmeksizin, Gizli Bilgi kamuya mal olmuş (yanlış kullanım veya bir Tarafça ifşadan kaynaklanmamak kaydıyla), bir Tarafın ifşasından önce halihazırda alıcı tarafın bilgisi dahilinde olan veya alıcı tarafın Gizli Bilgiyi kullanmaksızın bağımsız olarak ortaya çıkardığı bilgileri içermememktedir.
5.2 Taraflardan hiçbiri işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı haricinde veya kanun, yönetmelik veya mahkeme emri ile gerekli olmadıkça, yazılı muvafakatini almaksızın diğer Tarafın Gizli Bilgisini kullanmayacak veya ifşa etmeyecektir. Gizli Bilgiyi bu şekilde ifşa etmeye zorlanan bir Taraf bu bilgiyi ifşa etmeden önce mümkün olan en kısa süre içerisinde bunu diğer Tarafa bildirecektir. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine (ve 14. Bölümün diğer hükümlerine halel getirmeksizin) Taraflar tüm Gizli Bilgileri iade edecek veya ortadan kaldıracak ve istek üzerine konuya ilişkin yazılı bir tasdik sunacaktır.
6. İLAVE LİSANSLAR
6.1 Yazılımın, ayrı sözleşmeler uyarınca ve bu sözleşmeler kapsamında getirilen sınırlamalara uygun olarak kullanım için lisans verilen bazı açık kaynak ikililerini ihtiva ettiği bilginiz dahilindedir. Aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşılan sözleşmeler Apache Software Foundation’ın httpd sunucusunun (bakınız http://www.apache.org/LICENSE.txt) ve Info-Zip’in zip ve unzip ikililerinin (bakınız http://www.info-zip.org/license.html) kullanımına ve yeniden dağıtımına ilişkin sözleşmelerdir.
6.2 Açık kaynak ikililerini veya Yazılımı kullanmak suretiyle ilave sözleşmelere bağlı kalmayı ve bu sözleşmelerin şartlarına uymayı kabul etmektesiniz. Google ve yüzde yüz iştirakleri açık kaynak ikililerinin kullanımına ilişkin bir garanti vermemekte ve bunların kullanımı ile ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Yazılımın bir işletim sistemi ile birlikte kullanılması işletim sistemi tedarikçisinden bazı ilave lisansların alınmasını gerektirebilir. Söz konusu bu ilave lisansların alınması ve bu lisanslara ilişkin ödemelerin yapılması sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılımın üçüncü tarafça geliştirilen bir modül, eklenti veya program ile kullanılması bu modülün, eklentinin veya programın sahibinden ve/veya lisans hakkı sahiplerinden ilave lisansların alınmasını gerektirebilir. Söz konusu bu ilave lisansların alınması, bu lisanslara ilişkin ödemelerin yapılması ve bu ilave lisansların şartlarına uyulması sizin sorumluluğunuzdadır.
8. KİŞİSEL GİZLİLİK
8.1 Web site(leri)nizden (veya üçüncü şahısların web sitelerinden (web sitelerinden) elde edilen bir veri ile Hizmeti kullanmanızın (veya ilgili üçüncü şahsın kullanımının) bir parçası olarak herhangi bir kaynaktan edilen ve kişilerin kimliğini belirlenebilir kılabilecek herhangi bir bilgiyi ilişkilendirmeyiniz (veya ilgili üçüncü şahsın ilişkilendirmesine izin vermeyiniz.). Hizmeti kullanmanız ve Web sitenizin ziyaretçilerinden bilgi toplanması ile ilgili tüm geçerli veri koruma ve kişisel gizlilik mevzuatına uymakla yükümlüsünüz. Web sitenizin göze çarpan bir bölümünde uygun bir gizlilik politikasına yer vermeniz (ve buna uymanız) gerekmektedir. Ayrıca, her yönden aşağıdaki bildirime benzer bir bildirimi web sitesi kullanıcılarının dikkatine sunmak için tüm gerekli çabayı göstermeniz gerekmektedir:
“Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcılarının siteyi nasıl kullandıklarının incelenmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezler (“cookies”) kullanmaktadır. Cookies tarafından web sitesi kullanımınıza ilişkin olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz gibi) Google’a iletilmekte ve Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularında saklanmaktadır. Google bu bilgileri, web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web site aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak için kullanacaktır. Ayrıca, Google kanunen gerektiğinde veya üçüncü şahısların söz konsu bilgileri Google adına işleme tabi tutacağı hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmak hakkına haizdir. Google, IP adresinizi sahip olduğu başka bir veri ile birleştirmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ayarları seçmek suretiyle Cookies’i kullanmamayı seçebilirsiniz. Ancak bu halde web sitesini tüm fonksiyonlarıyla kullanmanızın mümkün olmayacaktır. Bu web sitesini kullanarak sizinle ilgili verilerin Google tarafından yukarıda bahsedilen şekilde ve çerçevede işleme tabi tutulmasını kabul etmektesiniz.”
8.2 Google’ın yukarıda yer verilene uygun bir bildirime web-sitenizde yer verdiğinizi doğrulamak amacıyla herhangi bir zamanda web sitenizi inceleyebileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca işbu 8. Bölüm’e uygunluğu sağlamak için bildirimin içeriği ve konumlandırılmasında Google’ın gerekli gördüğü (makul bir şekilde) değişiklikleri yapmayı da kabul etmektesiniz.
8.3 Size web analizi ve izleme hizmetleri sunabilmek amacıyla, Hizmeti kullanmanız sırasında toplanan bilgilerin, (Müşteri verileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (http://www.google.com/privacypolicy.html internet adresinde veya Google’nin bu kullanım için muhtelif zamanlarda tayin edebileceği başka bir URL’de bulunan) Kişisel Gizlilik Politikasına tabi olarak, Google tarafından alıkonulabileceğini ve kullanılabileceğini kabul etmektesiniz. Google, (i) sizin muvafakatinizi almadığı; (ii) kanunen gerekli olduğu sonucuna varmadığı veya iyi niyetle böyle bir ifşanın kendisinin, kullanıcılarının veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için makul olarak gerekli olduğuna inanmadığı; veya (iii) bu bilgileri bazı sınırlı durumlarda kendisi adına çeşitli görevlerin ifa edilmesi (örn. Faturalandırma veya veri saklama) için –Google tarafından bilginin üçüncü kişilere veriliş amacının dışında kullanılmasını veya paylaşılmasını önleyen sınırlamalara tabi olarak- üçüncü kişilere vermediği sürece bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Bilgilerin yukarıda izah edildiği şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması halinde bu durum, bilgilerin sadece Google’nin talimatları doğrultusunda ve bu Sözleşmenin hükümleri ve ilgili gizlilik ve güvenlik tedbirleri uyarınca işlenmesi yükümlülüğü doğuran anlaşmalara tabi olacaktır.
9. TAZMİNAT
(i) Hizmet kullanımınızla ilgili olarak uygulanabilir kanun, tüzük veya yönetmeliğin ihlalinden; (ii) Hesabınıza veya Yazılımın raporlama fonksiyonlarına erişim imkânı verdiğiniz bir üçüncü şahıs tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin ihlalinden; ve (iii) Hesabınıza veya Hizmete erişim ile ilgili olarak Hesabınıza veya Yazılımın raporlama fonksiyonlarına erişim imkânı verdiğiniz bir üçüncü şahısın Google aleyhine olan bir talebinden doğan zarar, yükümlülük veya masraflar için Google’yi ve onun acentelerini, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve ortaklarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
10. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN KULLANIM
10.1 Google veya yüzde yüz iştirakleri tarafından yetkilendirilmiş olmanıza bakılmaksızın Hesabınızın tamamına veya bir kısmına bir üçüncü şahsın erişimine izin vermeniz veya Hizmeti bir üçüncü şahıs adına bilgi toplamak amacıyla kullanmanız halinde işbu 10. Bölüm hükümleri uygulanacaktır.
10.2 Hizmeti bir üçüncü şahıs adına kullanmanız halinde, (i) bu üçüncü şahıs adına hareket ederek onu işbu Sözleşme ile bağlı kılmaya yetkili olduğunuzu; ve (ii) bu üçüncü şahıs ile Sizin aranızdaki ilişkide, ilgili Hesaptaki(lardaki) Müşteri Verilerine ilişkin tüm hak ve menfaatlerin bu üçüncü şahsa ait olduğunu Google’ye beyan ve taahhüt etmektesiniz.
10.3 10.2 numaralı Bölüme halel gelmeksizin, söz konusu her üçüncü şahsın bu Sözleşmenin bir tarafıymış gibi işbu Sözleşme şartlarına uymasını temin etmekle yükümlüsünüz. Söz konusu üçüncü şahısların gizli olarak addedilen bütün bilgilerini bu özelliklerine uygun olarak işlemden geçirecek ve bu bilgileri başka bir üçüncü şahsa ifşa etmeyeceksiniz. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Hizmeti adına kullandığınız üçüncü kişiye ait Müşteri Verilerini, söz konusu üçüncü kişinin yazılı muvafakatini almadan açıklamamayı kabul etmektesiniz.
11. TAAHHÜTLERİN REDDİ
Google, ihbarda bulunarak veya bulunmayarak herhangi bir zamanda Hizmette ve/veya Yazılımda geliştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına haizdir. Hizmet, Yazılım ve Raporlar, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Google, Hizmet, Yazılım ve Raporlar’a ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Yukarıdaki hükmün genelliğini sınırlamaksızın, Google; (i) Hizmet veya Yazılım’ın ihtiyaçlarınızı karşılayacağı veya kesintisiz, güvenli ve/veya sorunsuz olarak kullanılabileceği; (ii) hataların düzeltileceği; (iii) Hizmet, Yazılım veya Sunucu üzerindeki herhangi başka bir yazılımın virüs veya diğer zararlı parçaları ihtiva etmediği, veya (iv) Hizmetin ve Hizmet aracılığıyla mevcut olan bir bilginin (Raporlar dahil) kullanımının doğru, tam, zamanında veya sair suretle güvenilir olacağı hususlarında herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.
İşbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında, Hizmete ilişkin olarak (kalite şartlarına uygunluk, amaca elverişlilik veya tanıma uygunluk hakkındaki zımni hükümler de dahil olmak üzere) başkaca herhangi bir koşul, garanti veya hüküm bulunmamaktadır.
12. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI
12.1 İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus (a) Taraflardan birinin veya onun yardımcıları, temsilcileri veya çalışanlarının ihmalinden kaynaklanan ölüm veya bedeni zarar; (b) sahtekârlık veya yalan beyan; (c) mülkiyet veya müdahalesiz kullanım ile ilgili zımnî bir koşulun ihlali; veya (d) gizli bilginin kötüye kullanımına ilişkin bir Tarafın yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakta veya sınırlamamaktadır.
12.2 İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus; 5 numaralı Bölüm’ün (Gizlilik) ihlali, 9 numaralı Bölüm’deki tazminatlar kapsamındaki hakların ihlali veya diğer Tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlali hususlarında diğer Tarafın yükümlülüğünü kaldırmamakta ve sınırlamamaktadır.
12.3 12.1 numaralı Bölüm ve 12.2 numaralı Bölüm uyarınca, Taraflardan hiçbiri sözleşme, haksız fiil (ihmal de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya sair surette işbu Sözleşmeden doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan (a) ekonomik kayıplardan (gelir, kâr, sözleşme, veri, iş, beklenen tasarruf veya ikame edilebilir hizmetlerin kaybına ilişkin bedeller de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); (b) iyi niyet veya itibar kaybından; (c) özel veya dolaylı kayıplardan, bu kayıplar işbu Sözleşme tarihinde Tarafların beklentisi dahilinde olsun veya olmasın, sorumlu olmayacaktır.
12.4 12.1numaralı Bölüm ve 12. 2 numaralı Bölüm uyarınca, Google ve yüzde yüz iştiraklerinin, Müşteri verilerine yetkisiz erişimden veya Müşteri Verisinin veya web sitenizdeki bir verinin değiştirilmesinden sorumlu olmayacağını veya bunlara ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz.
12.5 Google, Hizmetlerdeki bir hata, kusur, başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki hükmün genelliğini sınırlamaksızın, Google’nin, (1) kamu internet omurgası, ağı veya sunucusundaki hizmet kesintisinin sebep olduğu, (2) Sizin donanımınızın, sistemlerinizin veya yerel erişim hizmetlerinizin sebep olduğu, veya (3) daha önceden programlanan bakımdan kaynaklanan Hizmetlerdeki başarısızlık veya gecikmelere ilişkin olarak herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.
12.6 12.1 numaralı Bölüm ve 12.2 numaralı Bölüm uyarınca, Google’nin (ve yüzde yüz iştiraklerinin) işbu Sözleşme kapsamında Size karşı toplam yükümlülüğü (sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka gerekçelerden kaynaklanan) 500 Amerikan Dolarını veya 500 Amerikan Dolarından daha fazla ise Sizin işbu Sözleşme kapsamında Google’ye ödediğiniz veya ödeyeceğiniz tutarı geçmeyecektir.
13. MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM
13.1 Google Yazılım ve Dokümantasyon da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetteki (ve buna ait tüm ikincil işlerde veya geliştirmelerde) tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm hak ve menfaatlere sahiptir. Hizmete ve Hizmete ilişkin olarak işbu Sözleşmede Size açıkça verilen haklar (Yazılım ve Dokümantasyon dahil) dışındaki tüm haklar Google ve onun lisans verenlerine aittir.
13.2 Yukarıdaki hükümlerin genelliğini sınırlamaksızın, (a) Google’ye ait olan ve Hizmet ile ilişkilendirilmiş ticari markaları, hizmet markalarını, ticari unvanları ve iş ünvanlarını, logoları, alan adlarını, diğer ayırıcı marka özelliklerini, telif hakkına tabi diğer materyalleri veya diğer mülkiyet haklarını Google’nin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın kullanmamayı; (b) Google adına olmadıkça ve Google’nin açık ve önceden yazılı muvafakati alınmadıkça, Hizmet veya Google ile ilişkilendirilmiş ticari markaları, hizmet markalarını, ticari unvanları ve iş ünvanlarını, logoları, alan adlarını, diğer ayırıcı marka özelliklerini, telif hakkına tabi diğer materyalleri veya diğer mülkiyet haklarını tescil etmemeyi, bunlara ilişkin tescil girişiminde bulunmamayı veya üçüncü bir şahsa bunları tescil etmesi veya bunlara ilişkin tescil girişiminde bulunması için yardım etmemeyi; (c) Hizmet üzerinde yer alan bir öğenin içinde veya üzerinde görünen bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi (ve bir üçüncü şahsın bunları yapmasına da izin vermemeyi) kabul etmektesiniz.
14. SÜRE ve FESİH
14.1 İşbu Sözleşme Sizin yukarıda belirtilen hüküm ve şartları kabul ettiğiniz tarihte başlayacak ve herhangi bir sebeple Taraflardan biri tarafından feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır.
14.2 İşbu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde:
a) Google Hizmeti sunmaya son verecek ve Siz sahip olduğunuz tüm GATK suretlerini sileceksiniz ve bu fesihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Google’ye bu silme işlemini gerçekleştirdiğinizi yazılı olarak doğrulayacaksınız. Fesihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Web sitenizden (veya bir kısmından) GATK’yı silememeniz ve bunu yazılı olarak doğrulayamamanız GATK’nın Web sitenizden silindiği zamana kadar Google’nin Hizmet faturalandırmasına devam etmesine yol açacaktır; ve
b) herhangi bir kullanım ücretinin veya diğer herhangi bir ücretin iadesini talep hakkına sahip olmayacaksınız; ve
c) (i) fesih tarihine kadar sunulan Hizmetin bir kısmına ait ödenmemiş bir bakiye, ve (ii) işbu Sözleşmenin süresinin geriye kalan kısmı boyunca diğer bir ödenmemiş borç derhal muaccel olacaktır; ve
d) Geçmişe dönük raporlara ilişkin verilere, Google ile bu verilerin değişimi ve devri için yazılı bir Sözleşme akdetmediğiniz sürece, erişmeniz mümkün olmayacaktır.
15. KULLANIM ŞARTLARINDA VE DİĞER POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİKLER
Google’nin, yeni Sözleşmeyi http://www.google.com/analytics internet adresinde (veya Google tarafından muhtelif zamanlarda bu amaçla belirlenebilecek başka bir URL’de) yer alan siteye yüklemesi ve söz konusu değişikliği Size bildirmek suretiyle işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartları (veya işbu Sözleşmede belirtilen ve Hizmeti düzenleyen herhangi bir politikayı) herhangi bir zamanda değiştirme veya düzeltme etme hakkı saklıdır. Bu konuda yapılacak bir bildirimi takiben Hizmeti kullanmaya devam ettiğiniz takdirde söz konusu değişikliği veya düzeltmeyi kabul etmiş sayılacaksınız.
16. MUHTELİF HÜKÜMLER; UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Ödeme yükümlülüklerine ilişkin hususlar dışında, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin Tarafın iradesi dışında belli şartlar sonucu yerine getirilememesi veya yerine getirilmekte gecikilmesi halinde (mücbir sebepler, savaş, terörizm, halk ayaklanması, hükümet eylemi, mahkeme emri, uygulanabilir kanunlardaki değişiklikler, internet veya telekomünikasyon sıkıntıları, iş uyuşmazlığı veya diğer Tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya yerine getirirken gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Taraflardan hiçbirinin sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Sözleşme, konu ile ilgili olarak taraflar arasında varılmış olan mutabakatın bütününü teşkil etmekte olup, konu ile ilgili olarak önceden yapılmış anlaşmaların, beyanların ve düzenlemelerin yerine geçmektedir. İşbu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın veya yasal çözüm yolunun kullanılmaması veya bunların kullanılmasındaki bir gecikme bu hak veya yasal çözüm yolunun veya diğer haklar veya yasal çözüm yollarının kullanılmasından vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. İşbu Sözleşme kapsamında bir hak veya yasal çözüm yolunun tek başına veya kısmî kullanımı başka bir hakkın veya yasal çözüm yolunun kullanılmasını engellemeyecektir. İşbu Sözleşmede yer alan haklar ve yasal çözüm yolları toplu olarak sağlanmakta olup kanunun sağladığı bir hak veya yasal çözüm yolunu hariç tutmamaktadır. İşbu Sözleşmenin bir hükmünün geçersizliği, gayri meşruluğu veya uygulanamazlığı işbu Sözleşmenin geriye kalan kısmının geçerliliğini etkilemeyecektir. Google’nin önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı tamamen veya kısmen devredemez veya yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi hususunda başkalarını yetkilendiremezsiniz. Google makul olmayan bir nedenle söz konusu onayı vermekten kaçınamaz ve onay vermeyi geciktiremez. Google’nin tamamen kendi iradesi ile işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen veya kısmen devretmesi veya bunlar için alt sözleşme yapması mümkündür. İşbu Sözleşme Tarafların halefleri için de bağlayıcıdır. İşbu Sözleşmenin 3., 4.2., 5., 8., 9. Bölümleri ve 11. Bölümü ile 16. Bölümü (dahil) arasındaki bölümleri Sözleşmenin feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir. İşbu Sözleşmedeki hiçbir husus Türk Borçlar Kanunu kapsamında veya sair suretle İşbu Sözleşme Tarafları dışındaki bir kişi lehine bir hak ve menfaat doğurmayacak veya böyle bir kişiye bir hak veya menfaat sağlamayacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus Taraflar arasında bir ortaklık veya herhangi bir türden ortak girişim oluşturma şeklinde veya bir Tarafın herhangi bir sebeple diğer Tarafın vekili tayin edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan hiçbiri herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla diğer Tarafı bağlama veya diğer Tarafın adına Sözleşme yapma veya diğer Taraf için bir yükümlülük doğurma yetki ve salahiyetine sahip olmayacaktır. Google’ye yapılacak her türlü tebligat ekspres posta, uçak postası veya kurye aracılığıyla Google, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ adresindeki hukuk departmanına yapılacak ve bu tebligatlar tabligatın fiili olarak yapıldığı tarihte yapılmış sayılacaktır. Size yapılacak bir tebligat ise belirtilen e-mail adresinize gönderilecek ve gönderildiğinde yapılmış sayılacaktır.
İşbu Hüküm ve Koşullar, Türk Hukukuna tabi olacak ve Türk Hukukuna göre yorumlanacak olup işbu Hüküm ve Koşullarla ilgili olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır. İşbu Sözleşmenin İngilizce aslının (“Asıl Sözleşme”) tercümesi kolaylık sağlaması amacıyla sağlanmaktadır. Sözleşmenin tercüme edilmiş versiyonu ile Asıl Sözleşme arasında bir çelişki söz konusu olduğunda Asıl Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul etmektesiniz.

var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-22936081-1’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);
(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s