Şiirimsi Şiirsel Şiirlerim

Bekleme

GG 20160001, 2016 Şubat 14, 14.39’

Hava güzel ise bekleme yazı

Yaz güzel ise bekleme yar’ı

Yar güzel ise bekleme gamı

Gam güzel ise bekleme güzel havayı.

 

Beklemeyi Bekleme

GG 20160002, 2016 Şubat 14, 14.42’

Sevmeye sevmeye sevmeyi mi özledin

Özledin de sevmeyi mi özledin sevilmeyi mi

Bekleye bekleye beklemeyi mi özledin

Bekledin de beklemeyi mi özledin beklenmeyi mi?