Long Delays Common in PCOS Diagnosis Translation Study-Çeviri Çalışması

Long Delays Common in PCOS Diagnosis-

PCOS Teşhisinde Sık Karşılaşılan Uzun Gecikmeler

A diagnosis of polycystic ovary syndrome (PCOS) commonly takes 2 or more years from the onset of symptoms and involves visiting three or more healthcare professionals, according to results of a survey-based study.

Polikistik Yumurtalık sendromu (PCOS) tanısı, belirtilerin başlamasından genellikle 2 veya daha fazla yıl alır ve ankete dayalı bir çalışmanın sonuçlarına göre üç veya daha fazla sağlık uzmanına gitmeyi içerir.

One-third of women surveyed (33.6%) reported that it took at least that long between when they first visited a doctor about symptoms and a diagnosis was made, reported senior investigator Anuja Dokras, MD, PhD, of the University of Pennsylvania in Philadelphia, and colleagues

Philadelphiadaki Pennsylvania Üniversitesinden  Kıdemli araştırmacı Prof.Dr. Anuja Dokras ve meslektaşları,  Ankete katılan kadınların üçte biri (%33,6) teşhisin yapılması ile belirtiler hakkında bir doktora gitmeleri arasında en az bu kadar uzun sürenin geçtiğini söylediklerini belirtti.

Nearly half of the women (47%) said they visited three or more healthcare professionals before the diagnosis was made, Dokras and colleagues reported online in the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Dokras ve meslektaşları internetteki Clinical Endocrinology&Metabolism günlüğünde, kadınların neredeyse yarısının (% 47) tanı konmadan önce üç veya daha fazla sağlık uzmanına gittiklerini bildirdi.

Okumaya devam et